Sprawy prawa pracy

  • reprezentowanie stron przed sądami pracy
  • dochodzenie roszczeń związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę
  • obrona pracownika w związku z naruszeniem norm prawa pracy
  • sporządzanie projektów umów o pracę oraz opiniowanie zawartych umów
  • zakazy konkurencji, mobing,
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl