Sprawy administracyjne

  • reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej, organami samorządowymi, sadami administracyjnymi
  • opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych , zażaleń, wniosków o wznowienie postepowania administracyjnego, uchylenie, zmianę oraz stwierdzenie nieważności decyzji
  • analiza spraw administracyjnych i wydawanie opinii prawnych
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl