Prawo karne

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
  • reprezentowanie i pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie postępowania karnego
  • pomoc prawna w postępowaniu mediacyjnym
  • analiza spraw karnych
  • dochodzenie roszczeń cywilnych związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przestępstwem
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl